Kateřina Stojanová

Narodila jsem se v Litoměřicích, kde jsem vystudovala Gymnázium Josefa Jungmanna. Nyní studuji Právnickou fakultu UK a pracuji jako právní asistetnka v advokátní kanceláři.

Odmalička jsem činná zejména v kulturní oblasti, kterou město nabízí - jsem členkou místního dívčího pěveckého sboru Puellae Cantantes, který Litoměřice pravidelně reprezentuje na řadě mezinárodních soutěžích a rovněž jsem se mnoho let herecky angažovala v divadelním souboru Mladivadlo při ZUŠ Litoměřice.

Během svého středoškolského studia jsem absolvovala řadu mimoškolních aktivit, které mi poskytly vhled do širších oblastí. Zúčastnila jsem se programu Univerzity Karlovy v Praze “Juniorská univerzita: humanitně-společenské zaměření” a rovněž jsem byla členkou projektu “Studentská simulace zastupitelstva”, pořádaného Agorou CE o.p.s., který mi poskytl školení o fungování komunální politiky, seznámila jsem se s problémy místní samosprávy a veřejné správy, byla jsem součástí simulovaného zastupitelstva města a podílela jsem se na vytváření a prosazování návrhů usnesení tohoto zastupitelstva. Věřím, že nabité zkušenosti bych dokázala maximálně využít i v zastupitelstvu reálném.

Navrhni úpravu