Jan Bartonicek

Narodil jsem se v roce 1980 v Ústí nad Labem, kde žiji celý život vyjma období studia na vysoké škole v Praze. Profesně jsem výrazně spojen s neziskovým sektorem, kde jsem působil na různých pozicích zahrnujících přímou práci s dětmi a mládeží, koordinaci dobrovolníků, projektový management nebo finanční řízení. V současné době zastávám pozici ředitele a projektového manažera v neziskové organizaci působící v Ústeckém kraji. Ve městě Ústí nad Labem se podílím na komunitním plánování jako manažer koordinační skupiny pro seniory. Volný čas nejraději trávím aktivním způsobem během, na kole nebo při kolektivních sportech. K dalším zájmovým aktivitám patří DJing a četba literatury s historickou tematikou.

Navrhni úpravu