Životní prostředí

Ulice, náměstí a parky jsou součástí našeho domova. Vnímáme je jako místa setkávání a příjemného a zdravého trávení času. Proto jejich rozvoji a údržbě věnujeme pozornost, jakou si zaslouží. Zeleň město zkrášluje a pomáhá mu, upravuje teplotu, prašnost a vlhkost. Aby nám mohla dobře sloužit, potřebuje přiměřenou péči.

Město pro lidi

Přívětivé ulice.
Ulice jsou pro nás víc než jen silnice a chodníky. Při návrzích úprav budeme vyžadovat spolupráci architektů, odborníků na dopravu, zeleň a dalších.
Participace a architektonické soutěže.
Do přípravy úprav veřejných prostranství zapojíme veřejnost. Pro významná prostranství formulujeme za účasti veřejnosti zadání architektonických soutěží. Všechny záměry budeme přehledně zveřejňovat a diskutovat s odbornou i laickou veřejností ve všech fázích přípravy.
Městská nábřeží.
Zejména v centru města využijeme potenciál nábřeží našich krásných řek a přivedeme k nim městský život. Na levém břehu Labe zřídíme promenádu od soutoku kolem zdymadla a telefonní ústředny a dále podél Závodu míru.
Akce na podporu sousedské pospolitosti.
Veřejný prostor chápeme jako platformu pro sbližování občanů. Podpoříme akce, které tomu napomáhají a zasadíme se o to, aby se Pardubice účastnily např. celorepublikových sousedských slavností Zažít město jinak. Obnovíme tradici Města na Míru.

Obnova a údržba zeleně

Zeleň do každé ulice.
V ulicích zajistíme prostor pro stromy, keře či květinové výsadby, a to jednak v rámci rekonstrukcí, jednak koordinací ukládání podzemních inženýrských sítí. Při rekonstrukcích vždy zvážíme zachování stávající zeleně.
Plánování údržby a obnovy městské zeleně.
Budeme systematicky pečovat o městskou zeleň. Připravíme komplexní plány údržby i včasné a citlivé obnovy, především pro významná stromořadí a parky.
Lokality pro náhradní výsadbu.
V jednotlivých městských obvodech vytipujeme lokality pro náhradní výsadbu tak, aby mohla být nařízena vždy, i když ji nebude možné realizovat přímo v místě kácení.

Červeňák a příroda ve městě

Červeňák.
Usilujeme o získání bývalého vojenského prostoru na Chrudimce do majetku města, aby zde mohl vzniknout přírodě blízký park, který bude sloužit pro každodenní rekreaci i jako pěší a cyklistická spojnice mezi Pardubičkami a Višňovkou. Někteří naši kandidáti jsou členy Iniciativy Přírodní park Červeňák.
Zelený pás podél Labe.
Zachováme zelený pás na pravém břehu Labe. Veškeré stavební zásahy budeme velmi pečlivě posuzovat a projednávat s místními. Aktualizujeme územní studii.
Náhrdelník Chrudimky.
Oživíme projekt Náhrdelníku Chrudimky, který spočívá ve zřízení pěších a cyklistických cest podél břehů a drobných zastavení včetně přístupů k vodě. Tento projekt vznikl v roce 2013 za účasti veřejnosti. Budeme prosazovat pokračování těchto tras dále proti toku Chrudimky (výhledově až do Chrudimi).
Navrhni úpravu