Otevřená radnice

Občané mají mít právo rozhodovat o věcech, které se jich osobně týkají, a město se musí snažit jim jít naproti a být transparentní. Aktivní zapojení občanů do chodu města umožní dělat kvalitnější rozhodnutí a omezit plýtvání financemi. Především ale buduje společnost sousedů, kterým na dění ve městě záleží.

Zapojení občanů

Participativní rozpočet.
Lidé vědí nejlépe, co jejich okolí trápí. Proto zavedeme participativní složku v rozpočtu města, o jejímž rozdělení mezi konkrétní projekty rozhodnou sami občané. Budeme usilovat o to, aby tato složka postupně rostla.
Participace ve školách.
Zapojíme děti do rozhodování o chodu jejich školy. Přirozenou formou se tak budou učit, co znamená být aktivním občanem.
Místní referenda, průzkumy a občanská setkání.
Chceme z Pardubic udělat město, které naslouchá svým občanům nejen před volbami. U každého velkého rozhodnutí se proto budeme již od začátku ptát na váš názor. Vše budeme plánovat tak, abyste se skutečně mohli zúčastnit.
Zpětná vazba od občanů.
Vidíte problém ve svém okolí, ale město ho neřeší? Dotáhneme stávající systém hlášení problémů tak, aby byl skutečně funkční a uživatelsky přívětivý, a zajistíme, abyste na každý podnět dostali odpověď.
Podaná ruka.
Řízení města není jednoduché. Budeme aktivně seznamovat občany s tím, jak jednotlivé procesy a postupy fungují (např. tvorba územního plánu a jeho změny).

Transparentní radnice

Transparentní řízení města.
Stav a vývoj jednotlivých městských projektů musí být snadno dohledatelný. Jedině tak mohou občané kontrolovat, co se ve městě děje. Zavedeme moderní postupy projektového řízení, které odpovídají třetímu tisíciletí.
Otevřené jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo je nejdůležitější orgán města. Občané se na něj ale nemohou připravit předem a často musí dlouhé hodiny čekat na slovo. Zajistíme, aby podklady pro jednání byly s předstihem dostupné na internetu. Pro důležitá rozhodnutí a otázky občanů vyhradíme pevnou hodinu v programu jednání.
Rozdělování dotací a grantů.
Dotace a granty příspěvkovým organizacím města musí mít jasné, férové a stabilní podmínky.
Otevřená data.
Radnice disponuje spoustou užitečných informací. Zpřístupníme je ve strojově čitelné podobě. Díky tomu budou moci vzniknout např. užitečné mobilní aplikace třetích stran.

Něco navíc

Koordinátor participace.
Participativní procesy jsou administrativně náročné. Zasadíme se o to, aby někdo byl za tuto agendu přímo odpovědný a zajistíme tak, že participace bude mít kontinuitu.
Navrhni úpravu