Ondrej Marek

Ondřej Marek (* 30. června 1991) je členem Pirátské strany. Ondřej pochází z Litoměřic, kde aktuálně také žije.

V Litoměřicích vystudoval místní gymnázium, pokračoval studiem sociální politiky a sociální práce na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde získal titul Bc. a následně pokračoval ve studiu oboru na Univerzitě Karlově v Praze, kde získal titul Mgr. Magisterské studium zaměřil na řízení a supervizi v sociálních a zdravotnických organizacích. V průběhu praxe se specializoval na oblast sociální prevence, nejprve u dospělých osob, následně u dětí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Pracoval v několika neziskových, církevních a příspěvkových organizacích, kde se věnoval sociální práci s klienty a vedení sociálních služeb. Pracoval též ve veřejném sektoru, vykonával státní správu v přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a v současnosti uplatňuje svoje zkušenosti v aktivitách systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde spolu s aktéry zefektivňují činnost při ochraně práv dětí, které jsou nebo mohou být ohrožené.

Angažuje se v dalším studiu na vysoké škole, v oblasti ekonomiky a managementu. Jeho zájmem je sportovní tanec a cestování.

Navrhni úpravu