Miloslava Karfilatova

Miloslava Karfilátová, nar. 1966, členka bytové komise, Piráti

personalistka

Pocházím z K. Varů, kde jsem absolvovala základní a střední školu. Vysokoškolské vzdělání jsem získala na VŠEM Praha, bakalářské v oboru Komunikace a lidské zdroje, magisterské v oboru Management firem. Do Kadaně jsem přišla v roce 2004 jako personalistka tehdy jediného investora na nově vznikající průmyslové zóně Královský vrch. Nejprve jsem dojížděla, po necelém roce jsem se do Kadaně i s rodinou přestěhovala. Za uplynulých 14 let v Kadani jsem zažila na vlastní kůži vliv ekonomických cyklů na trh práce. Od 17% nezaměstnanosti v roce 2004 přes rozvoj v následujících letech, krizi v letech 2008-2009 až po dnešní dny, kdy množství zaměstnavatelů a jejich poptávka po pracovní síle převyšuje nabídku našeho města. Z toho důvodu zaměstnavatelé musí zaměstnance získat jinde a z toho plynou potíže jako nedostatek bytů, nedostatek lékařů, brzy může přijít nedostatek kapacit ve školkách a školách atd. Jako člověk, který zná potřeby zaměstnavatelů i zažil stěhování za prací z pozice zaměstnance, bych svými zkušenostmi ráda přispěla ke zmírňování těchto potíží ve městě, které už řadu let považuji za svůj domov.

Navrhni úpravu