Michal Ketner

Narodil se 10.12.1990, je člen Rozhodčí komise a Garantem programového bodu Psychotropní látky. Pochází z okresu Litoměřice, ale čas teď tráví v Praze. Vystudoval Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích, poté nastoupil na MFF UK kde studoval Obecnou Matematiku, studium ale po prvním ročníku ukončil a odešel studovat na FF UK obor Logika, kde studuje doteď. Považuje se za velmi liberálního člověka se zájmem o filosofii, matematiku, undergroundovou hudbu a hledání vyšího jsoucna. K Pirátům se přidal, jelikož mu nebyla lhostejná jeho osobní svoboda a nechtěl už jen blbě plkat v hospodě, tak jak to má český národ v oblibě.

Navrhni úpravu