Martin Picha

Vystudoval chemii na střední průmyslové škole. Působím jako pracovník v sociálních službách v Domově pro seniory. Jsem členem odborů a bojuje za práva zaměstnanců v sociálních službách. Se svou ženou vychovává 5 letou dceru.

“Sociální služby jsou pro naše město velice důležitou součástí. Budu bojovat za rozšíření a zkvalitnění současné sítě sociálních služeb na Mostecku. Přál bych si zkvalitnění podmínek pro klienty i pro zaměstnance sociálních služeb, na které se až příliš často zapomíná.

Navrhni úpravu