Jan Smid

Mgr. Jan Šmíd (* 9.7.1978), bez politické příslušnosti

Podplukovník Národní centrály proti organizovanému zločinu

Je ženatý a má čtyřletou dceru.

Děčín je pro mě srdcovou záležitostí, jsem a vždy budu Děčíňákem. Žije zde celá má rodina, která je pro mě na prvním místě. A i proto, mimo jiné, jsem se rozhodl, že chci aktivně vstoupit do politiky. Už není čas otálet. Chci, abychom žili v krásném vzkvétajícím městě, kterým Děčín již v mnoha ohledech je, ale má to svá ALE. Proto je načase se zapojit a být ještě více aktivním občanem.

Vystudoval jsem víceleté gymnázium v Děčíně a následně politologii na Univerzitě Karlově v Praze. V současnosti jsem podplukovníkem Policie České republiky Národní centrály proti organizovanému zločinu. Věřím, že pomáhat je normální. Také jsem ale připraven se postavit jakýmkoliv pokusům o klientelismus nebo „zametání pod koberec“.

Politiku beru jako součást mého já. Člověk je „tvor politický“, a u mě se to projevuje každý den. Bohužel spatřuji v naší společnosti velké rozpory a její postupné rozdělování. To mi ale není vlastní, chci pracovat na pravém opaku. Jednou z nejdůležitějších věcí pro politiku je dle mého názoru umění dialogu, umět naslouchat druhým, a o to se budu vždy snažit.

„Cílem“ politiky je pak získat moc (obecně řečeno), aby bylo možné prosadit volební program. Já ale říkám, ne za každou cenu. Nevzdám se svých životních principů a postojů jen proto, abych se pokřivil sám před sebou. Demokracie a svoboda, to jsou ty principy. A neexistuje pro mě taková či maková demokracie, je jen jedna, a stejně tak je to se svobodou. Bohužel obě tyto hodnoty jsou dnes vnímány zvláštní optikou, jakoby byly něčím nepodstatným. To je ale chyba. A já si myslím, že úkolem politika, a to i na té „nejnižší úrovni“, je prosazovat i tyto principy.

Navrhni úpravu