ÚSTECKÝ KRAJ NA KONCI TUNELU. Piráti mají jasné programové priority

ÚSTECKÝ KRAJ NA KONCI TUNELU. Piráti mají jasné programové priority

PIRÁTI CHTĚJÍ…

Kraj, který myslí na všechny Razantně se postavíme proti chudobě. Podpoříme zajištění dostupného bydlení, vytvoříme osvětové programy finanční gramotnosti v rámci boje proti rostoucím exekucím, zamezíme vzrůstající nezaměstnanosti.

Zdravý kraj Zachováme a zlepšíme kvalitní a dostupnou zdravotní péči s ohledem na přání a potřeby občanů na celém území kraje.

Bezpečný kraj Méně represe – více prevence. Život, zdraví a majetek obyvatel kraje budeme chránit proti jakémukoliv potenciálnímu nebezpečí v oblasti kriminální, zdravotní a kybernetické.

Otevřený kraj Kraj budeme spravovat transparentně s aktivním zapojením občanů do správy věcí veřejných. Ústecký kraj patří nám všem.

Kraj pěkný na pohled Budeme dbát na čitelný ráz městské krajiny, doplníme nové chybějící prvky a funkce. Ukončíme likvidaci dětských hřišť a jejich proměnu v květináče, obnovíme důvěru obyvatel ve veřejný volnočasový prostor.

Snadno dopravně obslužný kraj Dopravní obslužnost musí pokrývat celé území kraje i všechny občany a časy. Výstavba a údržba silnic bude koncepční a efektivní.

Vzdělaný kraj Chceme moderní a s praxí propojené školství s klasickou i alternativní nabídkou vzdělávání všech věkových kategorií.

Kraj, kterému záleží na čistém životním prostředí Budeme pečovat o živou a pestrou krajinu. Zasadíme se o čisté životní prostředí, odpovědné hospodaření s vodou i o rekultivaci těžbou zasažené krajiny.

Kulturně živý kraj Podpoříme rozvoj pestrého kulturního života v kraji skrze revitalizaci a provoz kulturních zařízení a podporu kulturních spolků.

Kraj jako dobrý přístav Musíme poskytovat profesionální turistické služby a pečovat o společné kulturní a přírodní dědictví kraje. Chceme široce podporovaný, dynamický a udržitelný cestovní ruch jako důležitou součást života kraje.

Kraj, kde se dobře žije Chceme a potřebujeme po koronavirové krizi či během ní něco mnohem důležitějšího a ambicióznějšího než jen „návrat do normálu“.

Chceme konečně ROZVOJ ÚSTECKÉHO KRAJE, aby byly naše regiony bezpečným přístavem pro sebevědomé, vzdělané a bohatnoucí lidi, kteří si zůstanou žít a působit raději v Ústeckém kraji, než aby se stěhovali jinam.

Potřebujeme a musíme zlepšit všechny kategorie kvality života v kraji, abychom z něj udělali lukrativní místo, které má naději se po letech zanedbávání a rozkrádání vzchopit a konkurovat těm úspěšným.

Kompletní, dlouhý program Pirátů v Ústeckém kraji najdete zde.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu