Souboj s arogancí úřadů a netransparentností - Pirátský zastupitel Lukáš Blažej vyhrál čtyřletý spor s městem Ústí nad Labem

Souboj s arogancí úřadů a netransparentností - Pirátský zastupitel Lukáš Blažej vyhrál čtyřletý spor s městem Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, 8. července 2020 – Více než čtyřletý spor o poskytnutí informací, který vede pirátský zastupitel Lukáš Blažej s městem Ústí nad Labem, spěje ke konci. Okresní soud v Ústí nad Labem uložil Magistrátu zaplatit odškodnění 65 tisíc korun plus úroky a 18 tisíc korun za náklady řízení.

Město Ústí nad Labem od února 2016 celkem devatenáctkrát odmítlo poskytnout informace o nestandardních odměnách vedoucích odborů Magistrátu, ačkoliv Krajský úřad Ústeckého kraje nezákonné rozhodnutí pokaždé zrušil. Kromě toho město podalo za vyžadování informací na Blažeje trestní oznámení, které policie odložila. Blažej se u Okresního soudu domáhal odškodnění.

Soudce ve svém rozhodnutí několikrát zopakoval, že se město Ústí nad Labem dopustilo špatného úředního postupu. Devatenáctkrát ignorovalo závazný právní názor nadřízeného správního orgánu, zcela a okázale ignorovalo platné právní předpisy a ještě opakovaně porušoval zákonné lhůty koncipované k svobodnému přístupu k informacím.

Město se dokonce ve svých odůvodněních až satiricky a jízlivě vyjadřovalo k osobní sféře Lukáše Blažeje. Upozorňovalo na jeho členství ve spolku, při soudním jednání dokonce probíralo, kde pracuje a co dalšího se v jeho životě dělo. Soud upozornil, že členství ve spolku v žádném případě nemá co dočinění s poskytnutím požadovaných informací. Soudce také zdůraznil, že město absolutně přehlídlo fakt, že Lukáš Blažej je politicky aktivní od roku 2014, kdy působil v kontrolním orgánu zastupitelstva. Své rozhodnutí soud odůvodnil mimo jiné i tím, že volený zastupitel, který zastupuje část svého voličského elektorátu, má povinnost informace zjišťovat, zveřejňovat a kontrolovat.

Rozsudek je nepravomocný. Jelikož se za Magistrát soudního stání nikdo nezúčastnil, čeká se na jeho reakci a případné odvolání.

„Něco takového jsem v praxi dosud nezažil“ uvádí advokát Mgr. Michal Chuchút, LL.M., který Blažeje zastupuje. „Město svá rozhodnutí opakovaně vydávalo v rozporu se závaznými právními názory odvolacího orgánu, správních soudů, Nejvyššího správního a dokonce i Ústavního soudu,“ dodává.

„Budu usilovat o to, aby přiznané odškodné bylo městem vymáháno po Mgr. Studenovském, který nezákonná rozhodnutí vydával, a přesto byl nedávno z pozice vedoucího právního odboru povýšen na tajemníka úřadu,“ uzavírá Lukáš Blažej, který v minulosti za odhalování korupce a klientelismu v Ústí nad Labem získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci.

O konečném poskytnutí informací Magistrátem bude rozhodovat Nejvyšší správní soud.

Všechna rozhodnutí Magistrátu, Krajského úřadu a také podaná trestní oznámení a související dokumenty naleznete zde: shorturl.at/adBCP

Jak šel čas ve sporu Lukáše Blažeje a města Ústí nad Labem:

Rozhodnutím ze dne 19. 2. 2016 Magistrát odmítl žádost o informace. Dne 3. 3. 2016 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 4. 4. 2016 zrušil. Rozhodnutím ze dne 28. 4. 2016 Magistrát žádost odmítl. Toto rozhodnutí bylo doručeno až poté, co Ministerstvo vnitra přikázalo v opatření proti nečinnosti ze dne 20. 7. 2016 rozhodnutí doručit. Dne 28. 7. 2016 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 23. 8. 2016 zrušil. Rozhodnutím ze dne 9. 9. 2016 Magistrát žádost odmítl. Dne 12. 9. 2016 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 7. 10. 2016 zrušil. Rozhodnutím ze dne 27. 10. 2016 Magistrát žádost odmítl. Dne 31. 10. 2016 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 5. 1. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 2. 2. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 2. 2. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 9. 3. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 7. 4. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 10. 4. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 11. 5. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 26. 5. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 26. 5. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 14. 6. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 7. 7. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 7. 7. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 3. 8. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 21. 8. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 21. 8. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 11. 9. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 26. 9. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 26. 9. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 19. 10. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 9. 11. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 9. 11. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 11. 12. 2017 zrušil. Rozhodnutím ze dne 27. 12. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 28. 12. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 19. 1. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 5. 2. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 12. 2. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 13. 3. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 4. 4. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 5. 4. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 24. 4. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 12. 6. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 18. 6. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 23. 7. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 7. 8. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 27. 8. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 17. 9. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 5. 10. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 18. 10. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 9. 11. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 29. 11. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 30. 11. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 20. 12. 2018 zrušil. Rozhodnutím ze dne 22. 1. 2019 Magistrát žádost odmítl. Každý z výše uvedených dokumentů byl rozeslán na dodejku všem účastníkům řízení, tudíž jen na poštovném bylo z veřejných prostředků vynaloženo více než 40 000 Kč.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu