Sociální bydlení v Kadani

Sociální bydlení v Kadani

Sociální bydlení v Kadani

Sociální bydlení v Kadani, sociální dávky na bydlení a bydlení či sociální systém celkově jsme řešili s poslankyní Olgou Richterovou a se starostou Kadaně. Problematiku jsme probrali komplexně teoreticky i v reálné podobě.

Dopoledne jsme strávili nad legislativou, kde padlo zásadní “odhalení”, že každý úřad práce v této oblasti postupuje odlišně, přestože existuje metodika, která je nástrojem k omezování maximálních dávek pro “obchodníky s chudobou”.

Dále jsme vyslechli konkrétní problémy některých SVJ na sídlišti B a nakonec si prohlédli systém prostupného bydlení v Prunéřově, kde jsme se setkali i s místními a vyslechli si co je trápí.

I na tyto případy paní poslankyně při své práci myslí a připravuje pozměňovací návrhy současné legislativy (více v její zprávě níže).

Pro každého jedince je také spoluautorkou přehledně zpracovaného systému pomoci v obtížných situacích - viz sociálnisystem.pirati.cz.

V neoficiální části jsme s místním pirátským sdružení prodiskutovali i další problematiku, kterou zde řešíme a získali podporu a rady pro další práci.

Oficiální zpráva paní poslankyně (mmj. místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku a členkou Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny).

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu